Kongre Başlıkları

KONTROL TEORİSİ VE YÖNTEMLERİ

• Doğrusal Kontrol Sistemleri

Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri

• Optimal Kontrol

• PID Kontrol

• Gürbüz Kontrol

• Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri

• Model Öngörülü Kontrol

• Kayan Kipli Kontrol

• Uyarlamalı Kontrol Sistemleri

• Akıllı Kontrol Sistemleri

• Zaman Gecikmeli Sistemler ve Kontrolü

• Kesirli Dereceli Sistemler ve Kontrolü

• Sonsuz Boyutlu Sistemler ve Kontrolü

• Kaotik Sistemler ve Kontrolü

• Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Sistemler ve Kontrolü

• Hibrit Kontrol Sistemleri

• Anahtarlamalı Sistemler

• Zamanla Değişen Sistemler ve Kontrolü

• Gözleyici Tabanlı Kontrol

SİSTEM MODELLEME, OPTİMİZASYON VE KONTROL

• Zeki Sistemlere Dayalı Yöntem ve Algoritmalar

• Optimizasyon Modelleme ve Kontrol Uygulamaları

• Makine Öğrenmesi Tabanlı Kontrol

• Evrimsel ve Sezgisel Optimizasyon ile Kontrol

• Oyun Teorisi Tabanlı Kontrol

• Dinamik Oyun Teorisi

• Yapay Sinir Ağları ile Modelleme ve Kontrol

• Bulanık Mantık Tabanlı Kontrol

• Yönetim ve Üretimde Modelleme ve Optimizasyon

ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ

• Raylı Sistemler ve Kontrolü

• Otomotiv Sistemleri ve Kontrolü

• Ayrık Olay Sistemleri

• Ulaştırma Sistemlerinde Kontrol

• Akıllı Ulaşım Sistemleri

• Emniyetli Kontrol Sistemleri

• Çok-Araçlı Sistemler

• Makine Dinamiği ve Kontrolü

• Biyomedikal Sistemler ve Uygulamaları

• Gömülü Sistemlerde Kontrol Uygulamaları

• MEMS için Kontrol Uygulamaları

• Gürültü ve Titreşim Kontrolü

KONTROL EĞİTİMİ

• Kontrol Eğitiminde İnternet ve e-Öğrenme

• Sanal ve Uzaktan Lab. Eğitimi ve Araçları

• Tele-operasyon ve Bağımsız Öğrenme

• Kontrol Eğitimi için Açık Kaynaklar

• Kontrol Eğitiminde Üniversite-Sanayi İş birliği

• Kontrol Eğitiminde Sanal Gerçeklik

• Müfredat, Uluslararası Programlar ve Sosyal Boyut

ROBOTİK SİSTEMLER

• Robotik Manipülatör Kontrolü

• Mobil (Gezgin) Robotlar

• Seri ve Paralel Robotlar

• İnsansı Robotlar

• Mikro ve Nano Robotlar

• Sürü Zekâsı ve Sosyal Robotlar

• Medikal Robotlar

• Haptik (Dokunsal) Sistemler

• Otonom (Özerk) ve Zeki Robotlar

• Biyolojiden Esinlenmiş Robotlar

• Fiziksel İnsan – Robot Etkileşimi

• Çoklu Gövde Sistemlerinin Kontrolü

• Prostetik Robot Tasarımı ve Kontrolü

• Rehabilitasyon Robotları

• Görme Tabanlı Kontrol Sistemleri

ENERJİ SİSTEMLERİ

• Enerji ve Güç Sistemlerinin Kontrolü

• Akıllı Şebekelerde Optimizasyon (Eniyileme) ve Kontrol

• Enerji Sistemlerinde Modelleme ve Kestirim

• Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Kontrol

OTOMASYON

• Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

• Enerji Sistemlerinde Otomasyon

• SCADA Sistemleri

• Bina Otomasyonu

• Hastane Otomasyonu

• Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon

KONTROL UYGULAMALARI

• İnsansız Araçların Kontrolü

• Deniz Araçlarının Kontrolü

• Uçuş Dinamiği ve Kontrolü

• Güdümlü Sistemler

SÜREÇ DENETİMİ

• Biyolojik Süreçlerin Kontrolü

• Çevre ve Arıtma Sistemlerinin Kontrolü

• Isıl Sistemler ve Kontrolü

• Hidrolik ve Pnömatik Kontrol Sistemleri

• Kimyasal Süreçlerin Kontrolü

• Değişken Empedanslı Sistemlerin Kontrolü

KONTROL SİSTEM DİNAMİĞİ VE ANALİZİ

• Sistem Dinamiği ve Analizi

• Kararlılık ve Kararlılaştırma

• Tahmin ve Kestirim Algoritmaları

• Teknik Süreçlerde Arıza Tespiti ve İzleme

• Arıza Kestirim Temelli Kontrol

• Zaman Gecikmeli Sistemlerin Analizi

AĞ TABANLI KONTROL SİSTEMLERİ

• Ağ Kontrolü

• Kooperatif Kontrol

• Konsensüs Kontrol

• Ağ Üzerinden Kontrol

• Eşzamanlama

• Eşgüdümleme